Szír Szent Efrém általunk is jól ismert és gyakorolt imádságára írta ezt Puskin:

Imádság

Jámbor asszonyok és szerzetesek, hogy áldva
Szárnyalhasson szívük egy tisztultabb hazába,
S a föld harcaiban szilárdak legyenek,
Szerkesztettek imát, meghatót eleget.
De nekem egyszerű igazában egy se
Oly szép, mint amit a nagyböjti ünnepekre
Olvas fel a pap a gyülekezet előtt.
Ez a leggyakoribb imám; csodás erőt
Kapok tőle s vigaszt, javítót, boldogítót:

„Ne ereszd rám, Uram, a háromfejű Kígyót,
Vagyis a zsarnokság leselkedő szellemét,
Az emberszapulást s a tétlen csüggedést!

De add, hogy bűneim mindenkor látva lássam,
Testvéremet soha törvénybe ne citáljam,
S elevenítse meg lankadó lelkemet
Alázat, türelem, erény és szeretet!”

A. Sz. Puskin