szeptember 8. Istenszülő születése – főiskolai tanévnyitó
szeptember 14. Szent Kereszt fölmagasztalása
október 1. Istenszülő oltalma – kápolnánk búcsúja
november 8. Szent Angyalok ünnepe
november 21. Istenszülő templomba vezetése
december 6. Szent Miklós – templomunk búcsúja
december 9. Szent Anna csodálatos foganása
december 25-26. Karácsony
december 25-től karácsonyi szünet
december 27. Szent István első vértanú
január 1. Jézus nevenapja, Nagy Szent Bazil
január 6. Vízkereszt
január 30. Három szent püspök
február 2. Jézus találkozása Simeonnal – gyertyaszentelő
március 25. Örömhírvétel – Gyümölcsoltó Boldogassszony
Virágvasárnap
Nagycsütörtök, Nagypéntek, Nagyszombat
Húsvét három napja
Tamás-vasárnap
április 23. Szent György nagyvértanú
Urunk mennybemenetele
Pünkösd – Szentlélek eljövetele
Pünkösd hétfő – Szentháromság
június 24. Keresztelő Szent János – főiskola tanévzáró
(június 29. Szent Péter és Szent Pál
július 20. Szent Illés próféta
augusztus 6. Urunk színeváltozása
augusztus 15. Nagyboldogasszony – Istenszülő elszenderedése
augusztus 20. Szent István király
augusztus 29. Keresztelő Szent János fejevétele)