Napirendünk mellett szemináriumunkban a hét különböző napjain különböző programokkal rendelkezünk még, melyek papságra készületünkben különféle segítséget nyújtanak. Emellett változatosságukkal kicsit megtörik a szigorú napirendek „monotonságát”, ezáltal is színesebbé teszik életünket idebent. Sőt, olykor a rendkívüli programok (próba prédikáció, szónok illetve szavaló verseny) ezt a rendet is megtörhetik.

Hétfő: Ilyenkor nincs különösebben vett közös ima a vacsora után, hanem kb. 6-7 fős csoportokra osztva egy vendég atya vezetésével kiscsoportos beszélgetéseket tartunk, ahol meghitt közös imával, majd egy szabadon választott témáról elmélkedve, illetve beszélgetve töltjük el az este nagy részét.

Kedd: 18:15-tól minden papnövendék részére közös énekpróbát tartunk a Szemináriumban, általában Fülöp érsek atya vezetésével. Ezt követően 19:00kor vacsora, majd Spirituális atya vezetésével esti elmélkedést, úgynevezett punktát tartunk, melyen a lelki elöljáró atya által választott témáról tart egy rövidebb elmélkedést, ez után közös ima (kis- vagy nagyesti zsolozsma, vecsernye nagyobb ünnepek előestéjén). Este szilencium van, tehát teljes elcsendesedés (mind a kispapok között, mind a külvilággal) van érvényben a következő nap reggeli liturgiájáig.

Szerda: Sport nap, azaz az estét minden papnövendék kötelező sportolással tartja, melyet szabadon választhat (foci, röpi, úszás, kocogás). Ezt megelőzően Rektor atya 17:45-től vecsernyét, majd rektori exortációt, előadást tart. 

Csütörtök: Rendes napirend által leírt menetrend: 19:00-tól vacsora, majd ezután punkta, melyet a Spirituális atya tart. 

Péntek: A napot 18:00kor a kápolnában vecsernyével, punktával, majd közös vacsorával zárjuk.

Szombat: 8:00kor Szent Liturgiával kezdjük a hétvégét, majd takarítással folytatjuk, kivéve ha próbaprédikációs alkalom van. 18:10kor előesti nagyvecsernye a templomban, majd ezt követően vacsora. Szombaton a felsőbb éves papnövendékeknek (III. évtől) esti kimenőre van lehetőségük menni 22:00ig.