Rendes hétköznapi rend:

6:00 ébresztő

6:25 imaóra és Szent Liturgia a kápolnában

7:45 reggeli

8:20 előadások a főiskolán

10:00 imaóra a főiskola kápolnájában

13:00 ebéd

14:00 nyelvórák és szemináriumok a főiskolán/kimenő

16:30 kimenő vége (I-II. évf.) stúdium

(18:00 vecsernye - lást hetirend) 

18:30 Szentírás-olvasás

19:00 vacsora

19:30 kis esti zsolozsma / paraklisz - ez után: elmélkedési pontok (punkta)/rektori beszélgetés (exortáció) 

22.00 elcsendesedés, az V. éveseknek a kimenő vége

Különleges, de rendes hétköznapi változatok: látsd: Hetirend menüpont

Vasár- és ünnepnapokon:

Előeste

18:10 nagyvecsernye a templomban

19:00 vacsora

Aznap

6:15 ébresztő

7:00 énekpróba

7:15 utrenye a templomban

8:30 reggeli

10:00 Szent Liturgia a templomban 

11:40 imaóra a kápolnában

12:00 Ünnepi ebéd

12:30 Hálaadás a kápolnában (adoráció), innentől kimenő

18:30 Vecsernye a templomban

Vizsgaidőszaki hétköznapi rend:

5.00 Utrenye (fakultatív)

6.00 Ébresztő

6.25 Imaóra, Szent Liturgia, elmélkedés

7.52 Reggeli

8.30 Délelőtti tanulás 1.

10.25 Délelőtti kikapcsolódás

10.45 Délelőtti tanulás 2.

12.45 Imaóra, ebéd

13.25 Délutáni kikapcsolódás (fakultatív kimenő, sport, pihenés) tanulás

16.00 Délutáni tanulás

18.30 Szentírás olvasás

19.00 Vacsora

19.30 Esti ima és elmélkedés

20.10 Esti kikapcsolódás (fakultatív tanulás vagy sport)

22.00 Szilencium és pihenés

23.00 Lámpaoltás