Csejoszki Szabolcs atya meghívására a Szent Damján kórus is bekapcsolódott a Nyitott templomok napjának szerencsi programsorozataiba.

Az Ars Sacra fesztivál keretein belül idén is megrendezésre került a „Nyitott templomok napja”. Az immár 11. alkalommal megrendezett esemény 2006-ban indult útjára, 2008-tól pedig a három ambiciózus személy - Dragonits Márta, Kolek Ildikó, Toroczkay Ilona kurátorok – által alapított „Ars Sacra” nevet viselő kezdeményezés gondozásában él tovább és kerül megrendezésre évről évre minden szeptember harmadik hétvégéjén.
Az eseményt a napjainkra már sokéves hagyományának megfelelően a fesztivál első napján, a Kulturális Örökség Napjaival párhuzamosan tartják.  A rendezvény legfőbb célja, hogy a különböző felekezetű, valamint a különböző kulturális háttérrel rendelkező érdeklődők, laikusok betekintést nyerhessenek egymás, illetve a ma Magyarországon élő és működő más felekezetek liturgikus hagyományaiba, szakrális építészeti világába, hétköznapjaiba. A Nyitott Templomok Napja továbbá kiváló alkalmat nyújt arra is, hogy a különböző közösségek ily módon is közelebb kerülhessenek egymáshoz, ezzel is elmélyítve az egymás felekezetei irányába kifejezett kölcsönös tiszteletadást, megbecsülést.

2017-ben, első alkalommal a szerencsi görögkatolikus egyházközség is bekapcsolódott ebbe a programsorozatba. A különböző programok mellett a jelenlevők Csizma Balázs IV. évfolyamos papnövendék vezetésével betekintést nyerhettek az ikonfestészet izgalmas és misztikus világába, majd az előadás végén pedig választ kaphattak a bennük felmerült kérdésekre.


Az este folytatásaként pedig Csejoszki Szabolcs szerencsi parókus atya felkérésének eleget téve a Szent Damján kórus egy rövid, görögkatolikus liturgikus hagyományokat bemutató összeállítását hallgathatták meg az érdeklődők. A kórus negyven perces műsora során a bizánci rítusban ismeretes „liturgikus nap” szerkezetét, menetét tárta a vendégek elé. A narráció és az énekes szemléltető részek váltakozása során felcsendült több olyan énekes imádság is, amely szépségével és egyedülállóságával igazán elragadó módon mutatta be a Bizánci rítus hagyományvilágának mérhetetlen sokszínűségét, gazdagságát. Az elhangzott énekek között szerepeltek például a „Enyhe világossága” illetve az „Ifjúságomtól kezdve” kezdetű vecsernyei, és utrenyei énekek, továbbá pedig olyan egy és többszólamú énekek is, amelyek különleges liturgikus alkalmakkor énekelendőek, mint például az évente csupán 10 alkalommal végzendő Nagy Szent Bazil Liturgiájának „Tebenned örvendez” Istenszülőt dicsőítő éneke, vagy épp az Akathisztosz szertartásának „Ó Legszentebb Édesanyánk” kezdetű éneke.

Köszönjük Szabolcs atyának a meghívást.

Kaskötő Miklós
III. évfolyam